Η Ηλιακη θεότητα Σαβιπουρ ειναι ο κυβερνήτης της Χαστα ,με τον Ηλιο στις τελευταίες μοίρες των αστρικών Ιχθύων και κάτω απο την επιρροή του Κετου. Τάση που επισημαίνει την αμφιβολία για πρόσωπα κύρους και πολιτικες της ηγεσίας με τον Ερμη σε πτώση να προωθεί μια παραπλανητικη ρητορική . Η ενεργεια του Αρη στον Κριο ειναι πολυ ενισχυμένη αυτη την περίοδο οπότε καινοτομίες ,δυναμικές ενέργειες και πρωτοβουλίες μπορούν να προωθηθούν αρκει να κινηθείτε σε ποικιλία κατευθύνσεων και να μην κάνετε αυστηρές επιλογές και μακροπροθεσμους προγραμματισμους. Ο Αρης παραμένει στον αστρικό Κριο μέχρι και το τέλος Απριλίου ενώ απο τις 14 του μήνα ,ο Ηλιος επίσης περνά στον ιδιο ζώδιο . Ο κύκλος των εκλείψεων ολοκληρωνεται με το πέρασμα των πλανητών στον αστρικό Κριο . Τα μέσα Απριλίου βρίσκουν τους Ερμη ,Ηλιο και Αρη στον Κριο ,μακρυά απο το πεδίο της ασάφειας ενω εγκαινιαζεται μια εποχή δράσης,πρωτοβουλίας και καινοτομίας .

 

Τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους και προωθουνται υποθεσεις που εμποδίζονταν απο ιδεολογικές αγκυλώσεις .Το πέρασμα του Ηλιου στον αστρικό Κριο και το ζώδιο έξαρσης του, χαρίζουν ενέσεις αυτοπεποιθησης στην Ηλιακη εκδήλωση .Η υπαρξη του Αρη στον Κριο προδιαθέτουν σε μονομέρειες και εγωικες αντιδράσεις πρωτοβουλιών στην συνήθη κατώτερη έκφραση. Η Αφροδιτη στον αστρικό Ταυρο απο τις 6 Απριλίου προδιαθέτει για ενα σκηνικό ικανοποίησης στις όποιες μεταβολές που όμως λειτουργούν υπο την Κρονεια επίβλεψη στον αστρικό Σκορπιό . Αρα πρόκειται για υλοποίηση ενός ‘λιτού βίου ‘ που βρίσκει υπερασπιστές .Ταυτόχρονα οι πλανήτες στον 12ο απο την Αφροδιτη ,κυβερνήτη της Ελλάδας ,δυσκολεύουν τις όποιες διαθέσεις συμβιβασμού και σύμπνοιας με τα Κρονεια δεδομένα . Ο Κρονος βρίσκεται στον ογδοο οίκο απο τον Κριο και προδιαθετει για αλλαγές που απειλούν την συνέχεια παλαιοτέρων σκεπτομορφων αλλα και σχέσεων και συμμαχιών με εμπόδια στο επίπεδο τροφοδότησης ψυχικής η υλικής .Η σχέση 6/8 των πλανητών στον Κριο με τον Κρόνο ,υποδηλώνει οτι η όποια δράση στον Κριο ξεφεύγει απο τα Κρονεια πλαίσια και περιορισμούς με τα αντίστοιχα επακόλουθα .

Leave a Reply

Your email address will not be published.