Όμοια με τους συμπαντικούς νόμους που ο άνθρωπος ξέχασε ή αγνοεί τη σημασία τους.

 

Οι λέξεις μας έχουν βαρύτητα και είναι ενεργοποιητές.

 

Όσο περισσότερο συνειδητοί γινόμαστε τόσο μεγαλύτερα και βαθύτερα θέματα ενεργοποιούμε.

 

Θα φτάσουμε κάποια στιγμή στην συνειδητοποίηση και αναγνώριση του τι δημιουργούμε.

Κάθε μας δημιούργημα κρατάει και κάτι δικό μας. Ένα δικό μας κομμάτι δύναμης.

Υπάρχει μεγάλη Σοφία στη δημιουργία Μάνταλα… Στη δημιουργία του πανέμορφου αλλα πρόσκαιρου αυτού Ιερού σχήματος. Αν μπορείς να δημιουργείς δίχως να δεσμεύεις τίποτα δικό σου, αλλά μονο να ελευθερώνεις, τι δύναμη!

Αν μπορείς να αγαπάς δίχως να δημιουργείς πόνο μέσα σου, τι γαλήνη!

Αν μπορείς να αγκαλιάζεις για να ζεστάνεις και μόνο, για να δώσεις φροντίδα και μόνο, άδολα, δίχως προσμονή, τι ελευθερία!

Ούτε κουβάς, ούτε φεγγάρι.

 

Έτσι άνοιξα τη πόρτα και καλωσόρισα και αγκάλιασα σφιχτά όλα όσα η ίδια είχα δημιουργήσει σε μια στιγμή πόνου και αγωνίας και εκδιώξει απο φόβο να αντικρίσω.

 

Ένα κοράκι έκραξε. Μια αλήθεια ειπώθηκε. Ναμάστε!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.