*Από το βιβλίο «Κβαντική Συνειδητότητα», του Stephen Wolinski, εκδ. Έσοπτρον.