Αξιοποιήστε τον Εσωτερικό σας Μαχητή

από τον Carl Greer, PhD, PsyD

Μετάφραση Βίβιαν Αντωνοπούλου

Αποφεύγετε τις συγκρούσεις με κάθε κόστος; Αν έχετε βιώσει τραύμα ή έχετε αγιάτρευτες πληγές, μπορεί να έχετε τόσο μεγάλη δυσκολία να συγκρουστείτε που τελικά καταλήγετε να προκαλείτε περισσότερο πόνο και δυσφορία στον εαυτό σας και στους άλλους λόγω της αποφυγής σας για διαφωνίες. Σε ότι αφορά σχέσεις, συνεργασίες, ομαδικές εργασίες, μπορεί να αναβάλλετε τη λήψη μιας κρίσιμης αλλά καταλυτικής απόφασης, να αναβάλλετε να κάνετε μια σημαντική αλλά ενδεχόμενα δύσκολη συζήτηση, ή να αποφεύγετε να πραγματοποιήσετε μια απαραίτητη κίνηση η οποία να αναστατώσει κάποιον. Τότε, παρ’όλες τις προσπάθειές σας να αποφύγετε να πληγώσετε τον εαυτό σας ή τους άλλους, μπορεί να καταλήξετε σε μια χειρότερη κατάσταση.

Παρ’ όλα αυτά, δουλεύοντας αποτελεσματικά με το αρχέτυπο του ενεργού Μαχητή – του εσωτερικού σας μαχητή – μπορείτε να γυρίσετε καινούρια σελίδα στη ζωή σας σχετικά με τις συγκρούσεις. Μπορείτε να ξεκινήσετε να βιώνεται τον Μαχητή διαφορετικά, ακόμα και να δείτε παλαιότερες συγκρούσεις υπό νέο πρίσμα. Πράττοντας έτσι μπορεί να οδηγηθείτε σε νέα γεγονότα που να είναι περισσότερο ικανοποιητικά. Ξεκινήστε κοιτάζοντας το πώς ζει ο Μαχητής μέσα σας κατανοώντας καλύτερα αυτή την αρχετυπική ενέργεια.

Leave a Reply

Your email address will not be published.