Εδώ είναι μερικές καλές ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε στη διαίσθησή σας, προκειμένου να «διαβάσετε» το μυαλό κάποιου άλλου ή να πάρετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση μιας σχέσης:

3 Ερωτήσεις για Σχέσεις

1 Ποια είναι η γνώμη του / της σχετικά με αυτή την κατάσταση / σχέση;

2 Γιατί αυτός / αυτή αντιδρά σε αυτήν την κατάσταση με αυτόν τον τρόπο;

3 Τι μπορώ να κάνω για να επηρεάσω τη σχέση μας με θετικό τρόπο;

Μπορείτε να αντικαταστήσετε με το όνομα του ενδιαφερομένου τα “του / της” ή “αυτός / αυτή.” Αυτές οι ερωτήσεις είναι όντως καλές για οποιοδήποτε πρόβλημα προσπαθείτε να κατανοήσετε καλύτερα σε μία σχέση. Μπορεί να αφορά κάποιον από το εργασιακό σας περιβάλλον, ένα μέλος της οικογένειάς σας ή τον σύζυγό σας. Να θυμάστε ότι αυτές τις ερωτήσεις τις κάνετε στη διαίσθησή σας κι όχι τον εαυτό σας. Τουλάχιστον, όχι στο “νοήμων εαυτό σας”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.