Αιώνες τώρα, η φύση με τον ήλιο, το νερό και την κίνηση γενικότερα, προσκαλούσε τον άνθρωπο να ασχοληθεί μαζί της αλλά και θεράπευε την ψυχή και το σώμα του. Ο άνθρωπος όμως, δυστυχώς, με το πέρασμα του χρόνου, αγνοώντας  αυτές τις όμορφες ιδιότητες που του χάριζε απλόχερα η φύση, αναλώθηκε σε πολέμους και καταστροφές που οδήγησαν τον ίδιο στη διαταραχή των ισορροπιών και στην εμφάνιση ασθενειών.

Σαν ανάγκη, λοιπόν, εξισορρόπησης της υγείας του, αλλά και ανεξαρτησίας από κινητικά προβλήματα και όχι μόνο, ο άνθρωπος εισάγει στη ζωή του τη Φυσικοθεραπεία. Ειδικά μετά τον Α’ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαιτίας της παρουσίας ανθρώπων με σοβαρές αναπηρίες  η Φυσικοθεραπείa αναπτύσσεται σε αυτοτελή θεραπευτικό κλάδο.

Η εν λόγω επιστήμη, αποτελεί τη θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται σε φυσικά μέσα, στοχεύει στη βελτίωση της κινητικότητας και στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του σώματος. Χρησιμοποιείται για την ανάκτηση της μυϊκής δύναμης και επιδιώκεται μέσω αυτής η αποκατάσταση μετά από κάποια επέμβαση ή τραυματισμό και ακόμη χρόνια ή παροδική ασθένεια, π.χ. αρθρίτιδα.

Με τον όρο φυσικοθεραπεία εννοείται η προσπάθεια επανεκπαίδευσης των φυσιολογικών κινητικών προτύπων τα οποία έχουν χαθεί εξαιτίας κάποιας διαταραχής. Ο φυσικοθεραπευτής, ξεκινά μελετώντας λεπτομερές ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, έτσι ώστε να αξιολογήσει την ισχύουσα κατάσταση και στη συνέχεια δημιουργεί ένα ατομικό πρόγραμμα θεραπείας χρησιμοποιώντας συνδυασμό τεχνικών όπως μάλαξη, ηλεκτρικό ερεθισμό, υπέρηχο, ασκήσεις ενδυνάμωσης και αύξησης της ελαστικότητας, διατάσεις κλπ.

Ο φυσικοθεραπευτής δεν ενδιαφέρεται μόνο για το υπάρχον πρόβλημα του ασθενή αλλά και για τους παράγοντες οι οποίοι τον οδήγησαν σε αυτό. Παράγοντες όπως λάθος στάση , μυϊκές ανισορροπίες , λάθος εργασιακές συνθήκες και άλλες λανθασμένες συνήθειες, οι οποίες μπορούν με την πληροφόρηση , την καθοδήγηση και την εκπαίδευση να διορθωθούν. Το αποτέλεσμα είναι να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να συμβεί το ίδιο και στο μέλλον.

Leave a Reply

Your email address will not be published.