Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2015, το Ύπατο Συμβούλιο Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) τίμησε στο Τρόπαιον Μάχης Μαραθώνος τη μνήμη των Μαραθωνομάχων και τη Φθινοπωρινή Ισημερία.

Στεφάνους κατέθεσαν το ΥΣΕΕ, ο Οίκος Ελλήνων Εθνικών «Θύρσος» και ο «Δίαυλος Ελλήνων».

Η Μάχη του Μαραθώνα διεξήχθη τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 490 π.Χ. Αποτελεί την πρώτη σύγκρουση σε ελληνικό έδαφος μεταξύ των Ελλήνων (Αθηναίοι και Πλαταιείς) και των Περσών κατά την πρώτη εισβολή των Περσών στην Ελλάδα.

Ο Ηρόδοτος δεν αναφέρεται στο μέγεθος του αθηναϊκού στρατού – από την άλλη, ο Κορνήλιος Νέπως, ο Παυσανίας και ο Πλούταρχος δηλώνουν ότι οι Αθηναίοι διέθεταν 9.000 οπλίτες (και άλλους χίλιους από τις Πλαταιές, αν και ο Ιουστίνος αναφέρει ότι στη μάχη συμμετείχαν 10.000 Αθηναίοι και 1.000 Πλαταιείς. Ο Παυσανίας περιγράφει επίσης ένα μνημείο προς τιμή των δούλων, οι οποίοι απελευθερώθηκαν λόγω της συνεισφοράς τους στον Μαραθώνα. Αυτοί οι αριθμοί είναι αποδεκτοί σήμερα.

Κατά τον Ηρόδοτο, ο περσικός στόλος είχε 600 τριήρεις -δεν αναφέρει ωστόσο το μέγεθος του περσικού στρατού, αν και γράφει ότι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος.

Ο Σιμωνίδης ο Κείος γράφει ότι οι Πέρσες διέθεταν 200.000 στρατιώτες – ο Κορνήλιος Νέπως γράφει ότι οι Πέρσες είχαν 200.000 άνδρες πεζικό και 10.000 άνδρες ιππικό (από αυτούς σχεδόν οι μισοί πολέμησαν στον Μαραθώνα, ενώ οι υπόλοιποι στάλθηκαν στο Σούνιο). Ο Πλούταρχος και ο Παυσανίας αναφέρουν, όπως και το λεξικό «Σούδα», ότι οι Πέρσες είχαν 300.000 στρατιώτες.

Ο Πλάτωνας και ο Λυσίας αναφέρουν ότι οι Πέρσες είχαν 500.000 στρατιώτες – ο Ιουστίνος δηλώνει ότι οι Πέρσες διέθεταν 600.000 άνδρες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.