Οι οίκοι στους αρχαίους Έλληνες

1ος οίκος: Ανατολή ή Ερωτών. 2ος οίκος: Αναφορά, συσχετιζόταν όπως και σε μας με τα υλικά εργαλεία. Αφορούσε γενικά τα πράγματα που δημιουργούσε ο ερωτών. 3ος οίκος: Θεά, επίσης όπως και σήμερα συσχετιζόταν με τους συγγενείς. Ήταν ένας χώρος που δραστηριοποιούνταν με «χαρά» η Σελήνη. 4ος οίκος: Υπόγειον, συσχετιζόταν με το τέλος της υπόθεσης, αλλά κυρίως με το τέλος που έρχεται μετά την αποχώρηση μας από τη ζωή και το πού καταλήγουμε. Επίσης με τον κόσμο των θεοτήτων που δραστηριοποιείται κατά τη διάρκεια της νύχτας. 5ος οίκος: Καλή τύχη, συσχετιζόταν με τη καλή τύχη, που συναντούσαμε στη ζωή. Ήταν ένας χώρος που δραστηριοποιούνταν με «χαρά» η Αφροδίτη. 6ος οίκος: Κακή τύχη, συσχετιζόταν με την κακή τύχη. Ήταν ένας χώρος που δραστηριοποιούνταν με «χαρά» ο Άρης. 7ος οίκος: Δύσις, συσχετιζόταν με το θάνατο ως πέρασμα σε μία άλλη διάσταση. Μέσω αυτού με τους εχθρούς και κάθε αντίπαλο σε μία αναμέτρηση ένα προς ένα.* 8ος οίκος: Επικαταφορά, συσχετιζόταν με την προετοιμασία μας για το θάνατο. Επομένως με θέματα κληρονομικά, διαθήκης, κλπ. 9ος οίκος: Θεός, συσχετιζόταν με θέματα που είχαμε τάξει στους θεούς, στο μαντείο, κάποιο χρησμό που έπρεπε να τηρήσουμε. Ήταν ένας τόπος που δραστηριοποιούνταν με «χαρά» ο Ήλιος. 10ος: Μεσουράνημα, συσχετιζόταν με τη δική μας ατομική δράση στη ζωή. 11ος οίκος: Αγαθός Δαίμων, συσχετιζόταν με αυτούς που ωφελούνταν από τη δράση μας και γι’ αυτό ήταν ο κύκλος των επιδράσεων μας (οι φίλοι μας, οι «οπαδοί» μας). Ήταν ένας τόπος που δραστηριοποιούνταν με «χαρά» ο Δίας. 12ος οίκος: Κακός Δαίμων, συσχετιζόταν με αυτούς που έρχονταν να πάρουν κάτι από μας, επομένως τους εχθρούς μας. Προοδευτικά και μέχρι το Μεσαίωνα οι εχθροί θεωρήθηκαν κρυφοί, αλλά στην αρχή θεωρούνταν ως φανεροί. Ήταν ένας τόπος που δραστηριοποιούνταν με «χαρά» ο Κρόνος.

Leave a Reply

Your email address will not be published.