Ερ.: Όλοι λίγο πολύ είχαμε κάποιες δύσκολες εμπειρίες στη ζωή μας με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρνητικές καταγραφές. Τι μπορούμε να κάνουμε γι αυτό;

Σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι κάθε εμπειρία είναι ένα μάθημα που συχνά είναι απαραίτητο για την εξέλιξη της ψυχής μας. Όταν το συνειδητοποιούμε μπορούμε τότε να αναζητήσουμε το μάθημα που εμπεριέχεται σε κάθε εμπειρία, να μάθουμε από αυτό, να ελευθερώσουμε την ενέργεια και να πάρουμε το επόμενο μάθημα.

 

 

Ερ.: Γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να αντιμετωπίζουν συνεχώς προκλήσεις, ασθένειες ή δυσκολίες στη ζωή τους;

Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα, ασθένειες και δυσκολίες στη ζωή τους αλλά υπάρχει μία βασική αιτία για όλα αυτά. Είναι οι πεποιθήσεις που έχουν εδραιωθεί στον συνειδητό και υποσυνείδητο νου. Μερικές φορές οι πεποιθήσεις αυτές είναι κρυμμένες στον υποσυνείδητο νου και προβάλλονται στη ζωή μας ανεξάρτητα από το αν τις αντιλαμβανόμαστε ή όχι και συχνά προκαλούν ασύμφωνα, περιοριστικά και επώδυνα αποτελέσματα. Οι σκέψεις που υπάρχουν στον συνειδητό και υποσυνείδητο νου παράγουν όμοιές τους. Όμως, οι σκέψεις του συνειδητού νου «παράγουν όμοιες τους» ΜΟΝΟΝ όταν δεν υπάρχουν αντίθετες σκέψεις στον υποσυνείδητο νου. Αν υπάρχουν αντικρουόμενα μηνύματα ή πεποιθήσεις στον υποσυνείδητο νου, πρέπει να παραμεριστούν ή να αποβληθούν προτού μπορέσει να γίνει ουσιαστική πρόοδος προς την εδραίωση της νέας σκέψης και την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

 

Ερ.: Μπορεί αυτή μέθοδος να βοηθήσει ώστε να απομακρύνουμε αρνητικές καταγραφές ή περιοριστικές πεποιθήσεις και να αλλάξουμε τη ζωή μας;

Η Θεραπεία Πνευματικής Απόκρισης μας προσφέρει έναν ακριβή τρόπο για να κοιτάξουμε τα περιεχόμενα του υποσυνείδητου νου και να τα ελευθερώσουμε. Ερευνούμε, λοιπόν, τα προγράμματα του ατόμου με τη βοήθεια του Ανώτερου Εαυτού, τη χρήση του εκκρεμούς και των διαγραμμάτων και αφού βρούμε τα αρνητικά προγράμματα τα απομακρύνουμε και κρατάμε μόνο ό,τι είναι καλό, θετικό και παραγωγικό. Είναι μια αποτελεσματική μέθοδος συμβουλευτικής που έχει αλλάξει θεαματικά τη ζωή μου αλλά και τη ζωή πολλών άλλων ανθρώπων. Κάποιες φορές τα προγράμματα και οι αρνητικές καταγραφές μπορεί να είναι τόσο βαθειά εδραιωμένα ώστε να χρειαστεί να κάνουμε και κάποιες δηλώσεις απελευθέρωσης, όπως αποκαλούνται σε αυτή τη μέθοδο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.