Ερ.: Μετά από έναν καθαρισμό πόσο σίγουρο είναι ή ποιές εγγυήσεις δίδονται ότι η ζωή μας θα αλλάξει προς το καλύτερο;

Το S.R.T. δεν παρεμβαίνει στο σχέδιο ή στο τι θέλει η Ψυχή να βιώσει, τα οποία θεωρεί απαραίτητα μαθήματα για την ανάπτυξη της. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στον πελάτη ότι αυτή η μέθοδος καθαρίζει πνευματικά μπλοκαρίσματα και προγράμματα που μπορεί να εμποδίζουν την Ψυχή στην πλήρη ανάπτυξή της και δεν προτίθεται να δώσει εγγυήσεις για συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Ο καθαρισμός δεν απομακρύνει την ελεύθερη βούληση π.χ. εάν ο πελάτης επιλέξει να συνεχίσει να κρίνει ή να μισεί ή να ακολουθεί τα προηγούμενα μοντέλα συμπεριφοράς μετά από μία συνεδρία S.R.T., τότε αυτή η πεποίθηση (και η συναισθηματική ενέργεια που δημιουργείται) θα συνεχίσει να δημιουργεί αρνητικότητα. Το S.R.T. δεν υποκαθιστά την προσωπική μας ευθύνη στη σκέψη και τις πράξεις.

 

Βιβλιογραφία: The Freedom Path/Your Mind Net by Robert E. Detzler

 

 

Φαίδρα Θεοδώρου

Σύμβουλος Αυτοβελτίωσης S.R.T.

τηλ. + 30 6955 97 72 88

e-mail. Faidra1@windowslive.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.