Ερ.: Τι είναι οι Δηλώσεις Ελευθέρωσης;

Οι Δηλώσεις Απελευθέρωσης χρησιμοποιούνται για να καθαρίσουμε και να εγκαταστήσουμε νέα θετικά προγράμματα. Εργαζόμενοι όμως με τον Ανώτερο Εαυτό μπορούμε να καθαρίσουμε τα προγράμματα και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να του το ζητήσουμε. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις που οι δηλώσεις απελευθέρωσης μπορεί να είναι ευεργετικές. Όταν χρησιμοποιούμε δηλώσεις απελευθέρωσης για να καθαρίσουμε ένα πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα θετικές δηλώσεις για να τις αντικαταστήσουμε. Όταν απελευθερώνουμε το παλιό πρόγραμμα από τον υποσυνείδητο νου, το υποσυνείδητο είναι ανοικτό και δεκτικό σε ο,τι θέλουμε να εισάγουμε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το νέο πρόγραμμα μπορεί να έχει ένα βαθύ αποτέλεσμα στη ζωή μας και θα πρέπει συνεπώς να δημιουργηθεί προσεκτικά με θετικούς όρους –γι αυτό ας το κάνουμε καλά.

 

Ερ.: Πόσος χρόνος χρειάζεται για ένα καθαρισμό;

Ο χρόνος που απαιτείται για να καθαριστούν οι προβληματικοί τομείς διαφέρει πολύ από άτομο σε άτομο. Σε ένα άτομο μπορεί τα βασικά προγράμματά του να καθαριστούν σε μερικά λεπτά και να συμβούν θεαματικές αλλαγές στη ζωή του. Σε άλλο άτομο μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να καθαριστούν οι ασύμφωνες ενέργειες και οι αλλαγές να μην είναι τόσο θεαματικές.

 Ερ.: Μπορούμε να καθαρίσουμε τα προγράμματά μας μόνο με μία συνεδρία;

Επειδή βρισκόμαστε σε αυτό το πλανήτη για να μάθουμε και να αναπτυχθούμε, συχνά συναντάμε νέα προγράμματα και νέες προκλήσεις. Κάποια προγράμματα μπορεί να μην ενεργοποιούνται μέχρι να φτάσουμε σε κάποια ηλικία ή μέχρι κάποιο γεγονός ή περίσταση να μας δώσει το έναυσμα. Έτσι, λοιπόν, ανεξάρτητα από το πόσα έχουμε επιτύχει, δεν υπάρχει στιγμή που να μην είναι πλέον απαραίτητη ή να μην έχει αξία η Θεραπεία Πνευματικής Απόκρισης. Όπως πηγαίνουμε στο γιατρό για τακτικό τσεκάπ για να ελέγξουμε την καλή φυσική μας κατάσταση, με τον ίδιο τρόπο η Θεραπεία Πνευματικής Απόκρισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για να ελέγξουμε τη δική μας πνευματική και συναισθηματική κατάσταση ή κάποιου άλλου ατόμου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.