Η μέθοδος Aurabook λαμβάνει πληροφορίες από την παλάμη του αριστερού χεριού και μας δείχνει τα τρία βασικά χρώματα της αύρας, την κατάσταση των ενεργειακών κέντρων (τσάκρα), ανάλυση συναισθημάτων, ισορροπία αρσενικής και θηλυκής ενέργειας όπως επίσης και την ισορροπία των πέντε στοιχείων της ανθρώπινης δομής (νερό, ξύλο, φωτιά, γη, μέταλλο).

  Η Αύρα λοιπόν, το άθροισμα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων των κυττάρων ενός ζώντος οργανισμού, αποτελεί για τον άνθρωπο, το βιο-ενεργό-πληροφοριακό του σώμα. Για έναν εκπαιδευμένο θεραπευτή, η αύρα προσφέρεται ως ένας πρακτικός και ακριβής δείκτης της σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής υγείας του ανθρώπου και αποτελεί βασικό μέσο θεραπευτικής αποκατάστασης, πρόληψης και πνευματικής εξέλιξης. Η ανθρώπινη αύρα είναι ένας πολύτιμος πληροφοριοδότης που μας ενημερώνει σε ποια σημεία της ζωής μας έχουμε ανάγκη για βελτίωση και θεραπεία. Αυτά τα σημεία, που στην φωτογράφιση της αύρας φαίνονται σαν τρύπες ή αδυναμίες, είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κατάσταση των αντίστοιχων ενεργειακών κέντρων (τσάκρα). Τα τσάκρα είναι περιοχές στο σώμα που βρίσκονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης και συνδέονται με την ενέργεια της ζωής. Υπάρχουν επτά τσάκρα στο σώμα – το καθένα αποτελεί ένα κέντρο για τη ροή της ενέργειας. Κάθε τσάκρα σχετίζεται με τις αλληλεπιδράσεις διαφορετικών σωματικών, ψυχικών και συναισθηματικών λειτουργιών. Αποτελούν μέρος του ενεργειακού σώματος και ανταποκρίνονται άμεσα στην ψυχοσωματική και συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου. Στο πνευματικό επίπεδο, τα επτά τσάκρα αποτελούν τα επτά επίπεδα της κοσμικής συνείδησης.

  Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις πληροφορίες που μας δίνονται μέσω της φωτογράφισης αύρας ώστε να μπορούμε μόνοι μας να αλλάξουμε την κατάστασή μας; Ο κάθε άνθρωπος με τη βοήθεια του θεραπευτή και συνειδητή προσωπική εργασία μπορεί να μεταλλάξει ο ίδιος τις ενέργειες και την ποιότητα τη αύρας του στα πλαίσια της προσωπικής του διαδικασίας για επίτευξη ισορροπίας, αρμονίας και προστασίας. Η Θεραπευτική εργασία επάνω στην αύρα μπορεί να προστατεύσει από τις ενεργειακές επιρροές, σκέψεις και συναισθήματα που υπάρχουν στο περιβάλλον και επιδρούν επάνω μας με τρόπο χαοτικό οδηγώντας μας στην ανισορροπία.

Leave a Reply

Your email address will not be published.