Λογια Σοφιας

"Δε μπορείς να βρείς το Θεό, δεν υπάρχει δρόμος που να οδηγεί σε αυτόν. Ο άνθρωπος...