” Ο Πραγματικός Άγιος ή ο Τέλειος Διδάσκαλος είναι Ένα με τον Ύψιστο Κύριο, αφού Αυτός έχει συγχωνευθεί με τον Ύψιστο. Όμως, καθώς ο Ύψιστος Κύριος έχει όλη τη δύναμη, το ίδιο ισχύει και για τον Τέλειο Διδάσκαλο. Αυτός μπορεί να κάνει ό, τι θέλει, οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή, ώστε Αυτός να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα προκειμένου να προστατεύσει, να εκπαιδεύσει και να καθοδηγήσει τους μαθητές Του.

” Κάθε φορά που δίνει Μύηση σε κάποιον, δημιουργεί μία Αστρική Εικόνα του Εαυτού του στον μαθητή. Και από τότε, ο Διδάσκαλος δεν εγκαταλείπει ποτέ το μαθητή. Το Διπλό, ή ο Άλλος Εαυτός ή Εικόνα του Διδασκάλου, είναι μερικές φορές αυτό που λέμε ο Εσωτερικός Διδάσκαλος.

” Τώρα, οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στη ζωή του μαθητή που απαιτεί την προσωπική φροντίδα του Διδασκάλου, ο Εσωτερικός Διδάσκαλος αμέσως ενημερώνει τον Εξωτερικό Διδάσκαλο και ο Εξωτερικός Διδάσκαλος δίνει την προσωπική του προσοχή στο θέμα που απασχολεί τον μαθητή.

” Ο Κύριος αποκαλεί μερικές φορές αυτά τα Διπλά πράκτορες του Εαυτού Του. Μέσω Αυτών (των Διπλών) εργάζεται, φροντίζοντας όλους τους μαθητές του. Τα Διπλά φέρουν την εξουσία να ενεργούν χωρίς όριο. Μπορούν να κάνουν ό, τι ο Κύριος τους εύχεται να κάνουν, και Αυτά υπακούουν στις εντολές Του.

Η ανθρώπινη πλευρά του Διδασκάλου, δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει στη ζωή του ατόμου. Το άτομο μπορεί να είναι στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Δεν μπορεί να γνωρίζει τις λεπτομέρειες, αλλά μπορεί να τις μάθει εάν Αυτός (η υλική πλευρά του Διδασκάλου) το επιθυμεί.

Leave a Reply

Your email address will not be published.