Βέβαια, αυτό δεν θεωρείται από τους περισσότερους (ιδιαίτερα από τους θιασώτες του) ως μια εξήγηση της υποταγής του Faqir στο Μεγάλο Μυστήριο, αλλά μάλλον ως μια σχεδιασμένη δήλωση προκειμένου να εκθέσει την Άγια ταπεινότητα του, ή ως μια σιωπηρή προσπάθεια απόκρυψης της πραγματικής αποστολής και του σκοπού του.

Ωστόσο σύμφωνα με αυτά που ο ίδιος πρέσβευε εννοούσε στο έπακρο αυτά που έλεγε.

 

Ο Ιησούς, για παράδειγμα, αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Μάρκου να ζητά να μάθει από το πλήθος που τον ακολουθούσε, ” Ποιος με άγγιξε ; ” Μετά από αυτό, μια γυναίκα η οποία υπέφερε από αιμορραγία για δώδεκα χρόνια ήρθε στον Ιησού και του είπε για την Θεία θεραπεία της. Με ένα απλό άγγιγμα ένα θαύμα συνέβη, καθώς είχε θεραπευτεί από την αιμορραγία.

 

Σε αυτό ο Ιησούς είπε, « Κόρη, είναι η πίστη σου που σε έκανε καλά ».

[ Saint Mark, translated and edited by DE Nineham (Harmondsworth: Penguin, 1976)]

 

Ο φημισμένος για την Γνώση του, Ramana  Maharshi, όταν ρωτήθηκε για την εξουσία του Ιησού να κάνει θαύματα, τεκμηριώνει αυτό που ο Faqir Chand είχε διδάξει για πάνω από σαράντα χρόνια:

« Είχε ο Ιησούς συνείδηση της στιγμής που αυτός θεράπευε τους Ανθρώπους από τις ασθένειες τους ; Όχι δεν θα μπορούσε να έχει συνείδηση των δυνάμεων του. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι πραγματικές μόνο στην δική σας πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, όταν συνταυτίζετε τον εαυτό σας με το σώμα, μπορείτε να δείτε υλικά αντικείμενα, αντίστοιχα στο λεπτοφυές σώμα ή στο διανοητικό επίπεδο, μπορείτε να δείτε αντικείμενα εξίσου λεπτοφυή. Τα αντικείμενα αυτά του οραματισμού ωστόσο υποστηρίζονται ή διερμηνεύονται σε σχέση με την ανάλογη κατάσταση που βρίσκεται ο Οραματιστής. Το ίδιο βέβαια ισχύει και με τα οράματα του Θεού ».

Leave a Reply

Your email address will not be published.