Είναι γνωστό από τις έρευνες της επιστήμης της Ψυχολογίας, ότι η ενημέρωση για την ύπαρξη ενός προβλήματος και η αποδοχή του, αποτελούν το 70% της θεραπείας. Ο άνθρωπος αναγνωρίζοντας την αδυναμία που υπάρχει, και με τι αυτή συνδέεται, έχει την δυνατότητα να επέμβει στην πληροφορία που είναι εγγεγραμμένη στο υποσυνείδητο του, να επεξεργαστεί το συναίσθημα του και να αλλάξει την αρνητική πληροφορία σε θετική.. Αυτό αποτελεί το υπόλοιπο 20% της θεραπείας του. Το υπόλοιπο 10% της Θεραπείας, επιτυγχάνεται μέσω της παράδοσης μας στο Θείον. Η ιερότητα της παραδοχής των ατελειών μας, και η παράδοση της θέλησης μας στην Θεία Θέληση για το ανώτερο καλό, ολοκληρώνουν κάθε βήμα του ανθρώπου προς την Εξέλιξη. Μαρία Τσίβριτς

Δασκάλα και Θεραπεύτρια Κοσμικής Ενέργειας & Ζωροαστρισμού Αποκλειστική αντιπρόσωπος μηχανημάτων φωτογράφισης αύρας Crownscopy και AuraBook της εταιρίας Bioetech www.spiritgrowth.gr

1234

Leave a Reply

Your email address will not be published.