Όσο πιο βαθύ είναι το επίπεδο από το οποίο θα προέλθουν οι απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα τόσο βαθύτερη θα είναι και η επαφή που θα έχετε κάνει με τον εαυτό σας.

Έτσι θα έχετε ανοίξει το δρόμο για την ανακούφιση και τη θεραπεία του βαθύτερου πυρήνα απ’ όπου προέκυψε το πρόβλημα και το οποίο είναι σε κάθε περίπτωση το ίδιο.

Βλέπετε, κάθε ασθένεια όποια μορφή κι αν έχει, είναι πάντα μια κραυγή για αγάπη.

Ιουλία Πιτσούλη www.miraclesynthesis.gr Επιμέλεια παρουσίασης: Ευαγγέλου Χρυσάνθη

Επιμέλεια συλλογής υλικού: Νικηταΐδης Γιώργος

Πηγή: ίντερνετ

http://www.lightworker.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.