Είναι ευρέως αποδεκτό ότι μια ισορροπημένη διατροφή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την εξασφάλιση και τη διατήρηση μιας καλής υγείας, καθώς και προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.

Παρόλα αυτά, πολυάριθμες μελέτες έχουν αναδείξει ότι η διατροφή που ακολουθούν τα παιδιά στις ανεπτυγμένες χώρες παγκοσμίως απέχει πολύ από τις διεθνείς συστάσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ «ρίχνει φως» στις διατροφικές συνήθειες του μαθητικού πληθυσμού της Ελλάδας, αξιολογώντας την ποιότητα των διατροφικών του επιλογών και εντοπίζοντας τις κυριότερες «λανθασμένες» διατροφικές πρακτικές τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος ΕΥΖΗΝ από τα τρία έτη υλοποίησής του, ένα μικρό ποσοστό των μαθητών της Ελλάδας εμφανίζουν μια ικανοποιητική προσκόλληση στο διατροφικό πρότυπο της Μεσογειακής δίαιτας, όπως αυτή αξιολογήθηκε μέσω του KIDMED σκορ (εύρος: -4 έως 12).

Συγκεκριμένα, κατά το σχολικό έτος 2012-13, το 39,1% των παιδιών εμφάνισαν ικανοποιητικές διατροφικές συνήθειες (KIDMED σκορ ≥ 8), το 51,7% μέτριες (KIDMED σκορ ≥ 4 και ≤ 7), και το 9,2% μη ικανοποιητικές (KIDMED σκορ ≤ 3). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τα επόμενα δύο σχολικά έτη η διατροφή των μαθητών της χώρας φάνηκε να απομακρύνεται και άλλο από τις διεθνείς συστάσεις. Μάλιστα, το ποσοστό των μαθητών με ικανοποιητικές διατροφικές συνήθειες μειώθηκε στο 36,4% για το έτος 2013-14 (μείωση κατά 7% σε σχέση με το 2012-13) και στο 25,4% για το έτος 2014-15 (μείωση κατά 35% σε σχέση με το 2012-13), γεγονός που υπογραμμίζει μια διαχρονική υποβάθμιση της διατροφής των παιδιών στην Ελλάδα.

Έπειτα από σύγκριση της ποιότητας των διατροφικών επιλογών μεταξύ των δύο φύλων, τα κορίτσια φάνηκαν να έχουν ελαφρώς καλύτερες διατροφικές συνήθειες σε σχέση με τα αγόρια. Παράλληλα, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στις διατροφικές συνήθειες των μαθητών μεταξύ των περιφερειών της Ελλάδας, αναδεικνύοντας ότι το πρόβλημα της ελλιπούς διατροφής των παιδιών στη χώρα μας είναι γενικευμένο. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί, ότι η διατροφή των μαθητών φάνηκε να υποβαθμίζεται με το πέρας της ηλικίας και τη μετάβαση των παιδιών από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε και στα δύο φύλα, αλλά και εντός όλων των γεωγραφικών περιφερειών της χώρας, αναδεικνύοντας ότι η μετάβαση στην εφηβεία αποτελεί μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στον τρόπο ζωής των παιδιών με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα της διατροφής τους.

1 2 3

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.