ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΣΤΟ  ΖΩΔΙΟ ΤΗΣ  ΠΑΡΘΕΝΟΥ  2015

Από την  Ματίνα  Φατούρου

Τηλ. επικοινωνίας: 6906608327

TheAsteroskoni.blogspot.gr

Η  Αφροδίτη  μας,  πλανήτης  της  αγάπης  και  του  έρωτα,  εισέρχεται  στο  ζώδιο  της  Παρθένου  που   έχει  πτώση,  δηλαδή  δεν της  επιτρέπεται  να  εκφραστεί  όπως  επιθυμεί,  στις  8  Οκτωβρίου  και  ώρα  8.30’ μ.μ. Θα  διανύσει  τις  τριάντα  μοίρες  του  ζωδίου,  μέχρι  τις  8  Νοεμβρίου,  που  θα  εισέλθει  στο  επόμενο  ζώδιο.

Ο  πλανήτης  αυτός,  αντιπροσωπεύει  το  “δούναι  και  λαβείν”  και  είναι  ένας  από  τους  παράγοντες  που  δείχνει  πως  λειτουργούμε  στις  διαπροσωπικές  μας  σχέσεις.

Από  τις  8 Οκτωβρίου  λοιπόν,  θα  βιώσουμε  αλλαγές,  στον  τρόπο  που  διαχειριζόμαστε  τις  σχέσεις  μας,  αλλά  και  τα  οικονομικά  μας,  στα  οποία  θα  υπάρξει  αναποφασιστικότητα  και  επιφυλακτικότητα,  κάτι  που  δεν  διευκολύνει  κανέναν  μας.

Σ’  ένα  ζώδιο  πρακτικό  όπως  αυτό  της  Παρθένου,  θα  εκδηλώσουμε  το  ενδιαφέρον  μας  στον  πλησίον  μας,  με  πράξεις  και  έργα  και    όχι  τόσο  με  συναισθηματισμούς  και  υπερβολές! Θα  προσφέρουμε  δηλαδή  την  βοήθειά  μας,  σε  άτομα  που  μας  έχουν  ανάγκη,  χωρίς  κινήσεις  εντυπωσιασμού,  αλλά  με  σεμνότητα  και  ταπεινότητα.

Όμως,  αν  δεν  έχουμε  την  δυνατότητα  για  κάποιους  λόγους  να  υποστηρίξουμε  τους  άλλους,  δυστυχώς  θα  περάσουμε  σε  κάποιου  είδους  αντικοινωνική  συμπεριφορά  και  αναξιοπιστία.  Έχοντας  όμως  ηθική  συνείδηση  και  υπ’  όψιν  μας  τα  δεδομένα  της  κάθε  κατάστασης,  με  μια  τέτοια  διεύλεση,  συνήθως  (αν  μας  βοηθάει  και  το  γενέθλιο  ωροσκόπιο),  γινόμαστε  “χρήσιμοι” και  υποστηρικτές  του  κάθε  κατατρεγμένου  και  πονεμένου!

Παράλληλα,  θα  κινηθούμε  με  τάσεις  οργανωτικές  και  θα  προγραμματίσουμε  την  πορεία  μας  για  το  εγγύς  μέλλον.  Αυτό  θα  μας  επιτραπεί,  αν  και τις  δυό – τρείς  πρώτες  ημέρες  δεν  θα  διαφανεί,  καθώς  ο πλανήτης   σχηματίζει  τετράγωνο  με  τον  Κρόνο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.