21. Μείγματα φυσικών αφλατοξινών (που παράγονται από μύκητες)

 

22. Αλκοολούχα ποτά

 

23. Καρπός αρέκα, που συχνά μασιέται με φύλλα μπετέλ

 

24. Κομμάτια μπετέλ χωρίς καπνό

 

25. Κομμάτια μπετέλ με καπνό

 

26. Λιθανθρακόπισσα

 

27. Πίσσα

 

28. Εσωτερικές εκπομπές από οικιακή καύση άνθρακα

 

29. Καυσαέρια ντίζελ

 

30. Ορυκτέλαια, χωρίς ή με ήπια θεραπεία

 

31. Φαινακετίνη, αναλγητικό και αντιπυρετικό φάρμακο

 

32. Φυτά που περιέχουν αριστολοχικό οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται σε κινέζικα φυτικά φάρμακα

 

33. PCB, χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτρικές συσκευές και έχει απαγορευθεί σε πολλές χώρες από το ’70

 

34. Κινέζικα παστά ψάρια

 

35. Ελαια σχιστόλιθου

 

36. Αιθάλη

 

37. Προϊόντα καπνίσματος, δίχως καπνό

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.