60. Αντισυλληπτικά, ορμονικές, συνδυασμένες μορφές (εκείνες που περιέχουν και οιστρογόνα και προγεσταγόνα)

 

61. Αντισυλληπτικά, δια στόματος, εξακολουθητικές μορφές ορμονικής αντισύλληψης

 

62. Κυκλοφωσφαμίδη

 

63. Διαιθυλοστιλβοοιστρόλη

 

64. Βαφή μεταβολισμένη σε βενζιδίνη

 

65. ιός Epstein-Barr

 

66. Οιστρογόνα, μη στεροειδή

 

67. Οιστρογόνα, στεροειδή

 

68. Θεραπεία οιστρογόνων, μετά την εμμηνόπαυση

 

69. Αιθανόλη σε αλκοολούχα ποτά

 

70. Erionite

71. Οξείδιο αιθυλενίου

 

72. Etoposide, μόνο και σε συνδυασμό με σισπλατίνη και βλεομυκίνη

 

73. Φορμαλδεΰδη

 

74. Αρσενικούχο γάλλιο

 

75. Λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

 

76. ιός Ηπατίτιδας Β (χρόνια μόλυνση)

 

77. ιός Ηπατίτιδας C (χρόνια μόλυνση)

 

78. Φυτικά σκευάσματα που περιέχουν φυτά τύπου αριστολόχια

Leave a Reply

Your email address will not be published.