98. Ραδιονουκλίδια σωματίδια α

 

99. Τα ραδιονουκλίδια, σωματιδίων β

 

100. Ράδιο-224 και τα προϊόντα διάσπασής του

101. Ράδιο-226 και τα προϊόντα διάσπασής του

 

102. Ράδιο-228 και τα προϊόντα διάσπασής του

 

103. Ραδόνιο 220 και τα προϊόντα διάσπασής του

 

104. Λοίμωξη από Schistosoma haematobium

 

105. Πυρίτιο κρυσταλλικό, αν εισπνευστεί σε μορφή χαλαζία, σε επαγγελματικούς χώρους

 

106. Ηλιακή ακτινοβολία

 

107. Ταλκ που περιέχει ίνες asbestiform

 

108. Tamoxifen

 

109. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin

 

110. Thiotepa

 

111. Θόριο-232 και τα προϊόντα διάσπασής του

 

112. Treosulfan

 

113. Ορθο-τολουϊδίνη

 

114. Χλωριούχο βινύλιο

 

115. Υπεριώδης ακτινοβολία

 

116. Ακτίνες Χ και γ

Leave a Reply

Your email address will not be published.