Το Ταξίδι των Δίδυμων Ψυχών

Η πραγματικότητα του ταξιδιού των Δίδυμων Ψυχών/ Δίδυμων Φλογών

του Deane Thomas

Υπάρχουν πολλές πληροφορίες εντός της πνευματικής κοινότητας σχετικά με το φαινόμενο της δίδυμης φλόγας / αδελφής ψυχής. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι κάποιο πρόσωπο στη ζωή τους είναι η αδελφή ψυχή τους και ότι ενεργοποιεί μια θαυμαστή ακολουθία αισθήσεων και συναισθημάτων. Συχνά οι σχέσεις αυτές δεν μπορούν να εξηγηθούν συγκρινόμενες με παραδοσιακές συνδέσεις και σχέσεις και τότε ξεκινά η αναζήτηση απαντήσεων.

Αυτό που μπορεί να ειπωθεί για τη σύνδεση των δίδυμων ψυχών είναι ότι υπάρχει ένα βαθύ εσωτερικό συναίσθημα που κυριαρχεί το συνειδητό και το υποσυνείδητο νου κάποιου. Γι’ αυτούς που έχουν ζήσει απορροφημένοι σε μια ζωή πολυάσχολη το συναίσθημα αυτό ενισχύεται φτάνοντας στο σημείο να βιώνουν μία περίοδο κρίσης. Η κρίση μπορεί να προκαλέσει την βαθιά συνειδητοποίηση ότι η σύνδεση αυτή δεν είναι συνηθισμένη και ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει έναν ανώτερο σκοπό. Στη φάση αυτή ξεκινάει κανείς να ψάχνει για απαντήσεις. Αλλά από πού να ξεκινήσεις?

Οι δίδυμες ψυχές που δεν ζουν μια πνευματική ζωή θα αναζητήσουν απαντήσεις μέσα από την παροχή συμβουλών και/ή θεραπεία. Αυτό επιτρέπει να εξεταστούν τα γεγονότα της ζωής που οδήγησαν στην εν λόγω κρίση. Οι περισσότερες δίδυμες ψυχές έχουν βιώσει μια τραυματική παιδική ηλικία και έχουν υιοθετήσει πρότυπα ζωής από τα μέλη της οικογένειας, που οδηγούν στη δημιουργία επαναλαμβανόμενων μοτίβων. Όταν αρχίζουμε να κοιτάμε την ψυχολογία και διεισδύσουμε σε μια βαθύτερη συνειδητοποίηση της παρούσας εμπειρίας ζωής γίνεται σχεδόν ξεκάθαρη η πηγή του προβλήματος.

Ψυχολογικές Ανάγκες μιας Δίδυμης Ψυχής

Leave a Reply

Your email address will not be published.