Κόκκινες ημέρες-Stop! Οι ημέρες του μήνα που χρειάζονται προσοχή γιατί η ενέργεια κινείται έντονα και μπορεί να δώσει εντάσεις, παρεξηγήσεις, αναστάτωση και παρανοήσεις που δε θέλεις είναι για τον Δεκέμβρη είναι στις 2, 10 και 11, 13 (πολύ έντονα) και 14, στις 16, 19 και 20 στις 24 και στις 30 του μήνα.

Πράσινες ημέρες-Just Do It! Ιδιαίτερα θετικές και ενεργειακά δυνατές μέρες αυτόν τον μήνα είναι οι πρώτες έντεκα ημέρες του μήνα και πάλι από τις 21 ως τις 31 του μήνα. Τα παραπάνω διαστήματα δεν είναι απαραίτητα ευχάριστα και χαλαρά, είναι όμως πολύ εποικοδομητικές ημέρες. Εκμεταλλεύσου τες για να προωθήσεις τα σχέδιά σου.

Ερωτικές ημέρες-Feel the Love! Κάθε ημέρα είναι ημέρα για να νοιώσουμε την αγάπη, αλλά αριθμολογικά μέσα στον μήνα υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες που ευνοούν τα αισθηματικά σου, είτε για να συζητήσεις θέματα που πρέπει να τακτοποιηθούν και τα οποία εμποδίζουν την σχέση είτε για να τονίσεις περισσότερο το ερωτικό στοιχείο με τον σύντροφό σου και να ανανεώσεις την σχέση σου. Φυσικά αυτές οι μέρες μπορούν να πυροδοτήσουν διενέξεις και χωρισμούς, αν βέβαια η σχέση βρίσκεται ήδη σε κρίση. Η έμφαση στις σχέσεις λοιπόν πέφτει την πρωτομηνιά, στις 4, στις 9 και 10, στις 13, στις 18 και 19, στις 22, στις 27 και 28 και την τελευταία μέρα του μήνα. Προσοχή στις ερωτικές μέρες που ταυτίζονται με κόκκινες ημέρες, καθώς υπάρχει κίνδυνος έντονων συγκρούσεων.

Επαγγελματικές ημέρες-Shut up and Work! Κάποιες μέρες είναι κατάλληλες για σκληρή εργασία χωρίς ανάσα, κάτι που μπορεί να είναι από κουραστικό έως και εξαντλητικο, αλλά η δουλειά εκείνες τις μέρες βγαίνει με το παραπάνω! Κάποιες άλλες μέρες πάλι μπορούν να είναι κατάλληλες για επαγγελματικές κινήσεις, ευνοϊκές για ραντεβού ή για να κινηθείς έτσι ώστε να έχεις όφελος. Η ενέργεια αυτού του μήνα συνδέεται με τα επαγγελματικά μας περισσότερο στις 2 και 3, στις 8, στις 11 και 12, στις 17, στις 20 και 21, στις 26, στις 29 και στις 30 του μήνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.