Σεξουαλικότητα: Χρησιμοποιείται για την απελευθέρωση βιωμάτων που σχετίζονται με την σεξουαλικότητα . Επιτρέπει σε κάποιον να αισθάνεται άνετα και να αποδεχτεί πλήρως το σώμα του. Δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα να είναι ανοιχτός σε αισθησιασμό και τον αφήνει να αποκτήσει την σωματική και την συναισθηματική οικειότητα. Ανανεώνει το παθός και το ενδιαφέρον για τις σχέσεις, όπως και την απόλαυση της επαφής, οικειότητας και εκπλήρωσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.