Η “Ανατομία” ενός Περιστατικού Αυτό που βλέπετε στην εικόνα είναι μία σελίδα απο τις χειρόγραφες σημειώσεις μίας αστρολογικής συνεδρίας του Napier, όπου σημειώνονται επεξηγηματικά τα μέρη της, βοηθώντας τους σημερινούς εκδότες να καταγράψουν τις πληροφορίες στο database του Casebooks Project. Στο πρώτο τμήμα [section A] καταγράφεται το πρόβλημα/ερώτηση του ασθενούς μαζί με μία σειρά από προσωπικές πληροφορίες, όπως το φύλο, η ηλικία, ο τόπος κατοικίας, τα συγγενικά πρόσωπα, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης. Στο δεύτερο τμήμα [section B] έχουμε τον αστρολογικό χάρτη εκείνης ακριβώς της ώρα που ο επισκέπτης θέτει το ερώτημά του. Το τρίτο τμήμα [section C] είναι αφιερωμένο στη γνωμάτευση του αστρολόγου που ασχολήθηκε με το περιστατικό, βασισμένο κυρίως στις παρατηρήσεις πάνω στον αστρολογικό χάρτη. Τέλος, το τέταρτο τμήμα [section D] σε αυτό το παράδειγμα αφορά τους τρόπους θεραπείας που προτείνει ο αστρολόγος, καθώς και την απόφασή του να μη χρεώσει την επίσκεψη του πελάτη του.

Τo Casebooks Project Όπως αναφέραμε το πανεπιστήμιο του Cambridge έχει αναλάβει μέσω του προγράμματος “The Casebooks Project” να ψηφιοποιήσει τα χειρόγραφα αρχεία των Forman και Napier. Γνωρίζουμε ότι ο πρώτος κατέγραψε 10,000 συμβουλευτικές συνεδρίες για το διάστημα μεταξύ 1596 έως 1603. Το έργο του είχε ξεκινήσει τουλάχιστον μία δεκαετία πριν και συνέχισε μέχρι και το θάνατό του το 1611. Τα σωζόμενα αρχεία είναι ημιτελή. Στα τέλη της δεκαετίας του 1590, ο Forman εκπαίδευσε τον Napier στις μεθόδους του και τα αρχεία του δεύτερου σώζονται πλήρη (περίπου 40,000 περιπτώσεις) από το 1598 έως και το θάνατό του το 1634. Οι περίπου 50,000 αναφορές-περιπτώσεις των αρχείων αποτελούν ίσως το πιο πλούσιο ιατρικό ιστορικό που σώζεται για την περίοδο πριν το 1700. Τουλάχιστον το 90% των περιπτώσεων αφορά θέματα υγείας και αρρωστειών. Το υπόλοιπο τμήμα αφορά ερωτήσεις σχετικά με θέματα γάμου, εξαφανισμένα πρόσωπα, κλεμμένα αντικείμενα, νομικά ζητήματα, ταξιδιωτικά πλάνα και μαγεία.

Leave a Reply

Your email address will not be published.