Του Βασίλη Παπαδολιά

Ο συμβολισμός των οίκων

Έχουμε αναφέρει ότι αν οι πλανήτες δείχνουν τις ενέργειες, τα ζώδια δείχνουν το πώς αυτές εκφράζονται και οι οίκοι το πού εκφράζονται. Όπως επίσης ότι, αν θέλαμε να το δούμε πιο παραστατικά, οι πλανήτες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι ηθοποιοί ενός θεατρικού έργου, τα ζώδια οι ρόλοι και η ερμηνεία και οι οίκοι το σενάριο και οι σκηνές που διαδραματίζονται τα γεγονότα.

Συμβολισμούς όμως μπορούμε να πάρουμε κι από τα ζώδια που σχετίζονται εννοιολογικά με τους οίκους. Γιατί, όπως οι πλανήτες σχετίζονται με τα ζώδια μέσω του κυβερνήτη, έτσι και οι οίκοι σχετίζονται συμβολικά με τα ζώδια, αυτή τη φορά με βάση τη σειρά τους. Έτσι ο 1ος οίκος μας θυμίζει τον Κριό, ο 2ος οίκος τον Ταύρο, ο 3ος οίκος τους Διδύμους, κοκ. Και βέβαια, εάν συνεχίσουμε την αντιστοιχία ο 1ος οίκος σχετίζεται με τον Άρη, ο 2ος οίκος με την Αφροδίτη, ο 3ος οίκος με τους Διδύμους, κοκ

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε εύκολα να απομνημονεύσουμε τις ιδιότητες των οίκων, αν τις συσχετίσουμε με το αντίστοιχο ζώδιο και τον κυβερνήτη του.

Ένας άλλος τρόπος να καταλάβουμε τις ιδιότητες των οίκων είναι να τους δούμε σε ομάδες όπως κάναμε και με τα ζώδια. Όπως θα δούμε σε επόμενη δημοσίευση οι οίκοι χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με το μέρος του χάρτη που καταλαμβάνουν, το στοιχείο που αντιστοιχούν αλλά και το πόσο κοντά βρίσκονται στις γωνίες του χάρτη.

Πριν το κάνουμε αυτό όμως, αξίζει να αναφέρουμε και μία διαφορετική οπτική γωνία, που ιστορικά προηγήθηκε στην ερμηνεία των οίκων. Είναι οι ερμηνείες που έδιναν στους οίκους οι αρχαίοι Ελληνιστές αστρολόγοι και η οποία προέκυπτε από ένα διαφορετικό τρόπο θέασης της κίνησης του Ήλιου (τρόπο θέασης που η πλήρης παρουσίαση του ξεφεύγει του πλαισίου αυτής της δημοσίευσης). Οι ερμηνείες αυτές αντιπροσωπεύονταν από συγκεκριμένα ονόματα, που δεν ήταν τυχαία, αλλά συμβόλιζαν ακριβώς την κρυμμένη ερμηνεία. Τα ονόματα αυτά στην πορεία του χρόνου σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται και σήμερα έχουμε καταλήξει να ονομάζουμε τους οίκους με ένα αύξοντα αριθμό, όμως αξίζει τον κόπο να τα θυμηθούμε γιατί κι αυτά ίσως μας δώσουν κάποια βοήθεια στον αποσυμβολισμό τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.