Κόκκινες ημέρες-Stop! Οι ημέρες του μήνα που χρειάζονται προσοχή γιατί η ενέργεια κινείται έντονα και μπορεί να δώσει εντάσεις, παρεξηγήσεις, αναστάτωση και παρανοήσεις που δε θέλεις είναι για τον Νοέμβρη είναι στις 3, στις 11 πολύ έντονα, στις 13, στις 14 πολύ έντονα, στις 16, στις 19, στις 21 και στις 25 του μήνα

 

 

Πράσινες ημέρες-Just Do It! Ιδιαίτερα θετικές και ενεργειακά δυνατές μέρες αυτόν τον μήνα είναι από τις 2-12 και πάλι από τις 21-29 του μήνα. Οι παραπάνω ημέρες δεν είναι απαραίτητα ευχάριστες και χαλαρές, είναι όμως πολύ εποικοδομητικές, εκμεταλλεύσου τες για να προωθήσεις τα σχέδιά σου.

 

 

Ερωτικές ημέρες-Feel the Love! Κάθε ημέρα είναι ημέρα για να νοιώσουμε την αγάπη, αλλά αριθμολογικά μέσα στον μήνα υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες που ευνοούν τα αισθηματικά σου, είτε για να συζητήσεις θέματα που πρέπει να τακτοποιηθούν και τα οποία εμποδίζουν την σχέση είτε για να τονίσεις περισσότερο το ερωτικό στοιχείο με τον σύντροφό σου και να ανανεώσεις την σχέση σου. Φυσικά αυτές οι μέρες μπορούν να πυροδοτήσουν διενέξεις και χωρισμούς, αν βέβαια η σχέση βρίσκεται ήδη σε κρίση. Η έμφαση στις σχέσεις λοιπόν πέφτει την πρώτη του μήνα, στις 2, 5, 10, 11, 14, 19, 20, 23, 28 και 29 του μήνα.

 

 

Επαγγελματικές ημέρες-Shut up and Work! Κάποιες μέρες είναι κατάλληλες για σκληρή εργασία χωρίς ανάσα, κάτι που μπορεί να είναι από κουραστικό έως και εξαντλητικο, αλλά η δουλειά εκείνες τις μέρες βγαίνει με το παραπάνω! Κάποιες άλλες μέρες πάλι μπορούν να είναι κατάλληλες για επαγγελματικές κινήσεις, ευνοϊκές για ραντεβού ή για να κινηθείς έτσι ώστε να έχεις όφελος. Η ενέργεια αυτού του μήνα συνδέεται με τα επαγγελματικά μας περισσότερο στις 3, 4, 9, 12, 13, 18, 21, 22, 27 και 30 του μήνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.