Ο χώρος εμπιστοσύνης και αποδοχής που δημιουργείται, επιτρέπει στον συμμετέχοντα να αποκαλύψει στον εαυτό του και στους άλλους τα διάφορα κομμάτια του, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών της «σκιάς» του. Θα ανακαλύψει χωρίς να το περιμένει, μερικές φορές τρομερές, αλλά και μεγαλειώδεις, ποιότητες τόνου και τονικότητες της φωνής του, που θα του αποκαλύψουν ένα εύρος επικοινωνιακών δυνατοτήτων που πριν του ήταν απρόσιτο. Για πολλά χρόνια, η κραυγή έχει χρησιμοποιηθεί στην ψυχοθεραπεία σαν ένα μέσο έκφρασης και συναισθηματικής κάθαρσης. Μέσα από το στρίγκλισμα, ή τις κραυγές, ξεφορτώνεσαι κάτι που σε βαραίνει εσωτερικά. Μερικές φορές, αυτό χρειάζεται, για να εκτονώσει την εσωτερική πίεση, αλλά η αληθινή θεραπεία, ο αληθινός θεραπευτικός παράγοντας, βρίσκεται στην αποδοχή και στην βαθειά κατανόηση.

 

Ο μεγάλος θησαυρός του τραγουδιού είναι η αποδοχή. Δεν μπορείς να τραγουδήσεις αυτό που δεν αποδέχεσαι. Το τραγούδι δίνει επέκταση και αξιοπρέπεια, σε συναισθήματα όπως ο πόνος, ο θυμός, το πένθος κλπ. Μέσα από αυτή την πράξη αποδοχής και εορτασμού, αυτά τα συναισθήματα λιώνουν μέσα σε μια βαθειά αίσθηση ευζωίας, μια αίσθηση ότι είμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας. Με την πρακτική του VOICING, ο συμμετέχων γίνεται πιο συνειδητός του πως λειτουργεί ο εσωτερικός του κόσμος και συνειδητοποιεί ότι δεν είναι μόνο τα συναισθήματα, αλλά και ο εσωτερικός του διάλογος, που είναι δονητικά και αποκαλύπτουν μια ηχητική δομή. Αποκαλύπτοντάς την μέσω του τραγουδιού του, ενεργοποιεί μια μεταμόρφωση που ανοίγεται από το ψυχολογικό επίπεδο μέχρι τους τομείς της Ουσίας.

Τραγουδώντας την προσωπικότητά μας, τα συναισθήματά μας και τις νοητικές μας μορφές, μας επιτρέπει να αποταυτιστούμε από αυτά. Το VOICING μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σας μέθοδος για διαλογισμό, μια μέθοδος που έχει ταυτόχρονα την ποιότητα του ενεργητικού διαλογισμού αλλά και την γεύση δημιουργικής έκφρασης. Με αυτό τον τρόπο το τραγούδι μπορεί να ειδωθεί και σαν μια γέφυρα από την προσωπικότητα στην πνευματικότητα. Ο νεωτερισμός είναι ότι, ο καθένας μπορεί να γίνει ο θεραπευτής του εαυτού του σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Το VOICING είναι χωρίς αμφιβολία μια θεραπευτική προσέγγιση του μέλλοντος.

Leave a Reply

Your email address will not be published.