Ας γνωρίσουμε τους Αστρολόγους Οι Simon Forman (1552-1611) και ο μαθητευόμενός του Richard Napier (1559-1634) αποτελούσαν το πιο γνωστό ζευγάρι αστρολόγων-ιατρών στην εποχή τους. Ο Forman ήταν σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτος, σχετικά ταπεινής καταγωγής και ένας άπληστος γυναικάς. Ο Napier ήταν ένας μαθητευόμενος κληρικός, νηφάλιος και ντροπαλός στη συμπεριφορά του. Ωστόσο, όταν έγιναν φίλοι και συνεργάτες, ο Napier δέχθηκε χωρίς πρόβλημα να διδαχθεί την αστρολογική τέχνη από κάποιον που ήταν κοινωνικά και ακαδημαϊκά κατώτερος από εκείνον. Και οι δύο δέχονταν πελάτες από διάφορα κοινωνικά στρώματα, από αριστοκράτες και επισκόπους έως υπηρέτες και ζητιάνους. Ο Forman έγραψε μία σειρά εγχειριδίων για τους νέους αστρολόγους που αφορούσαν τις μεθόδους του. Αυτοί οι αστρολογικοί οδηγοί και οι σχετικοί που αφορούσαν τη γεωμαντεία αποτελούν μία εξαιρετική ιστορική πηγή για να καταλάβουμε σήμερα τον τρόπο που οργανώθηκε το ιστορικό αρχείο των Casebooks. Ωστόσο, τα έργα αυτά δεν εκδόθηκαν ποτέ, διασώθηκαν σε χειρόγραφα και φαίνεται ότι κυκλοφορούσαν με αυτή τη μορφή. Το πιο σημαντικό από αυτούς τους οδηγούς είναι αυτό με τον τίτλο “The astrologicalle judgmentes of phisick and other questions” [μτφρ. “Αστρολογικές Απόψεις σχετικά με την ιατρική και άλλα ερωτήματα”], όπου ο Napier έγραψε έναν πολύ ενδιαφέρον πρόλογο με τίτλο “Μία πραγματεία για την υπεράσπιση της Αστρολογίας” της οποίας μπορείτε να διαβάσετε μέρος της εδώ: ‘A treatise touching the Defenc of Astrologie’ Ο Forman γενικότερα δημιούργησε μία μεγάλη παράδοση αστρολογικών πραγματειών με μερικές από αυτές να είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένες στην ιατρική αστρολογία. Οι περισσότερες από αυτές ήταν γραμμένες στα Λατινικά. Μία σειρά από ανάλογα έργα είχαν τυπωθεί στο Λονδίνο την εποχή της βασίλισσας Ελισάβετ, κυρίως μεταφράσεις από αντίστοιχα εγχειρίδια, αλλά οι οδηγοί του Forman ήταν από τα πιο σημαντικά έργα της εποχής αυτού του περιεχομένου, μέχρι την έκδοση του “Christian Astrology” από το “William Lilly” το 1647.

1 2 3 4

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.