Ολοκληρώνοντας την συνεδρία θα έχετε δουλέψει πολλές από τις αρνητικές θεμελιακές σας πεποιθήσεις. Συζητήστε αν χρειάζεται να επαναλάβετε την διαδικασία για το ίδιο θέμα ή για κάποιο άλλο που σας απασχολεί. Φεύγοντας θα αισθάνεστε ηρεμία, γαλήνη. Αν δεν είστε σίγουροι ότι ο ειδικός χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη μέθοδο, ζητήστε του να σας δείξει τις βεβαιώσεις εκπαίδευσης.