Η Εν Αγνοία Σοφία

Η Ζωή και το έργο του Baba Faqir Chand

 

 

Η Εν Αγνοία Σοφία, αντιπροσωπεύει την

πρώτη περιεκτική μελέτη της ζωής και του έργου του Baba Faqir Chand.

 

Σύνοψη :  Περιγράφει έναν ριζοσπαστικό Ινδό Γκουρού της παράδοσης των Sant (Αγίων), ο οποίος υποστηρίζει με επιχειρήματα ότι οι Διδάσκαλοι και οι Γκουρού εξαπατούν τους μαθητές τους κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι ο Διδάσκαλος ξέρει πότε αυτός εμφανίζεται στα δικά τους Οράματα και στον Διαλογισμό τους. Ο Faqir υποστήριξε ότι αυτοί (οι Δάσκαλοι) δεν ξέρουν, αντίθετα έλεγε ότι τέτοια Οράματα είναι το αποτέλεσμα της έμφυτης ικανότητας του καθενός προς μια ανώτερη δομική – διαρθρωτική (ή νευρολογική) προσαρμογή.

 

Edited by David C. Lane.

Μετάφραση στα Ελληνικά από Οδυσσέα Θαλασσινό.

 

 

 

Πρόλογος

 

 

 

Ο FAQIR CHAND σύμφωνα με την Βιβλιογραφία.

 

 

Ο Faqir Chand [1886-1981] υπήρξε ένας αξιόλογος ΣΟΦΟΣ από την Ινδία ο οποίος πέρασε πάνω από εβδομήντα πέντε χρόνια ασκώντας μια αρχαία τεχνική διαλογισμού, που σήμερα είναι γνωστή ως Surat Shabd Yoga και η οποία επιχειρεί να προκαλέσει μια συνειδητά ελεγχόμενη επιθανάτια εμπειρία. Η Κυριαρχία της πρακτικής αυτής, σύμφωνα με τους ειδικούς της παράδοσης, επιτρέπει σε κάποιον να βιώσει περιοχές του Φωτός και του Ήχου πέρα ​​από την κανονική κατάσταση εγρήγορσης, παρέχοντας φευγαλέες ματιές σε υψηλότερες σφαίρες συνειδητότητας.

Κοντά στο τέλος του A‘ Παγκοσμίου Πολέμου, Ο Faqir Chand αναγνωρίστηκε από τον δικό του Γκουρού τον Shiv Brat Lal και άλλους μέσα στο κίνημα σαν ένας προχωρημένος σε ανώτερο επίπεδο στον Μυστικισμό της Shabd Γιόγκα. Σύμφωνα με όσα ο Faqir ισχυρίζεται, αυτός μπορούσε σχεδόν καθημερινά να εγκαταλείπει το σώμα του κατά βούληση και να βιώνει υψηλότερα επίπεδα συνείδησης. Παρ’ όλα αυτά, ο Faqir Chand δεν ήταν ικανοποιημένος με αυτά τα επιτεύγματα και αναζητούσε κάτι πιο ανώτερο και περισσότερο μόνιμο. Τελικά ο Faqir συνειδητοποίησε ότι δεν έχει σημασία πόσο λεπτοφυής ή μακάρια μπορεί να είναι μια εμπειρία διαλογισμού και ότι αυτό από μόνο του δεν συνιστούσε τον απώτερο στόχο μιας πνευματικής συνειδητοποίησης. Αντίθετα, η απώτατη αλήθεια ήταν ότι δεν υπάρχει εμπειρία που θα μπορούσε να συλλάβει ή να περιορίσει το υπερβατικό μυστήριο της Ύπαρξης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.