Εάν είστε πρόθυμοι να αναλάβετε τη πλήρη κυριότητα όλων των περιστάσεων και συνθηκών σας, σαν δικό σας εσώτερο εαυτό που προβάλλεται προς τα έξω, με σκοπό τη αυτοσυγκέντρωση, διόρθωση και βελτίωση, και αν είστε πρόθυμοι να κάνετε ότι χρειάζεται να διατηρήσετε και/ή να επιστρέψετε πίσω σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη, τότε βαδίζετε στο σωστό δρόμο μάθησης, και της πραγματικής, εσωτερικής ειρήνης.

Λούις

Μετάφραση από τη Σίνη Δάρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.