Η Ανοπτική Δύναμη των Σχέσεων.

 

Συγγραφέας: Χόλυ Ώστιν Γκράημς

Μετάφραση: Πλακίδας Ευάγγελος

 

          Ανοπτώ (ρήμα):Όταν θερμαίνουμε μέταλλο, η γυαλί και το αφήνουμε να κρυώνει αργά, έτσι ώστε να αφαιρέσουμε τυχόν πιέσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό και να το σκληρύνουμε.

 

Όλοι, ημάστε μέρος διαπροσωπικών σχέσεων, είτε είναι ρομαντικές, οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές, η πρόκειται απλώς για απλούς γνωστούς.Και εφόσον ήμαστε ενεργά μέλη αυτών, κατά καιρούς βιώνουμε προκλήσεις από αυτές.

Κάποιοι μάλιστα περισσότερο από άλλους.Πάρα πολλοί από εμάς, συχνά όσο μεγαλώναμε,βιώναμε κάποιο είδος δυσλειτουργικής σχέσης, και λόγω έλλειψης άλλων παραδειγμάτων, μερικοί ενταχθήκαμε σε σχέσεις παρόμοιες με εκείνες.

 

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κάποια σχέση που να είναι τέλεια.Μάλιστα συχνά δυσκολευόμαστε να έχουμε λειτουργικές σχέσεις με τους ίδιους τους εαυτούς μας, καθώς αποδεικνύονται ότι μπορεί να είναι οι πιο δύσκολες σχέσεις!Εάν κατά την διάρκεια της περιόδου που διαμορφώναμε την προσωπικότητα μας, είχαμε εκτεθεί σε όχι και τόσο καλές επιδράσεις, τότε συνεχίζουμε να ακολουθούμε πολλά από τα ίδια πρότυπα και να κάνουμε πολλά από τα ίδια λάθη. Όταν λάβουν χώρα βλαβερές συγκρούσεις, τότε μας διακατέχει η τάση να αντιδράσουμε ο ένας στον άλλο, αντί να δράσουμε παραγωγικά με ένα υγιή τρόπο, και αυτό οδηγεί σε συναισθήματα, τα οποία υπονομεύουν, όχι μόνο την ίδια την σχέση, αλλά και το πως βλέπουμε τον εαυτό μας.Δημιοργείται ένας φαύλος και πολύ καταστροφικός κύκλος.

 

Ύστερα συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε όλη αυτή την εμπειρία ως μια “κακή σχέση”.Παρόλο που μερικές φορές ( πάρα πολλές) πραγματικά αυτό συμβαίνει, πιο συχνά δεν πρόκειται για την σχέση που είναι “κακή”- η αλλιώς εσφαλμένη- αλλά η συμπεριφορά μας.Το πρώτο βήμα λοιπόν, θα πρέπει να είναι η αυτό-εξέταση έτσι ώστε να ανακαλύψουμε ποια μέρη μπορούμε να βελτιώσουμε, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την κατανόηση μας και να φέρουμε θετική αλλαγή, που με την σειρά της θα έχει ως αποτελέσμα μια πιο καρποφόρα και αρμονική επίδραση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.