Σημειώσεις

1. Hieromonk Seraphim Rose, the soul after death, Platina, California, 1977 2. ένθ. άνωτ. σελ. 11.12 3. ενθ. άνωτ. σελ. 1β-17 4. ένθ. άνωτ. σελ. 21 5. ένθ. άνωτ. σελ. 29 6. ένβ. άνωτ. σελ. 12 7. Γεροντικόν, έκδ. Παπαδημητρίου, Αθήνα 1970, σελ. 111 8. Ευεργετινός, τόμος Α’. έκδ. Ί. Μονής Μεταμορφώσεως, Κουβαρά Αττικής. Αθήναι 1957, σελ. 80-81 9. ένθ. άνωτ. σελ, 15 10. Hieromonk Seraphim Rose, ενθ. ανωτ. σελ. 15 11. ένθ. άνωτ. σελ. 22 12. Μαξίμου Ομολογητού, Φιλοκαλία, εκδ. Παχαδημητρίου, τόμος Β’. σελ. 17, κε’ 13. Διαδόχου Φωτικής, Φιλοκαλία Νηπτικών καί ασκητικών, έκδ. «Γρηγόριος Παλαμάς», σελ. 11β 14. Ιωάννου Σιναϊτου, Κλίμαξ, έκδ. Παπαδημητρίου, σελ. 140 15. ένθ. άνωτ. σελ. 2, η’ 16. ένθ. άνωτ. σελ. 124 17. Ευεργετινός, ένθ. άνωτ. σελ.81 18. Ευεργετινός, ένθ. άνωτ. σελ. 87 19. Ισαάκ Σύρου, Ασκητικά έκδ. Ρηγοπούλου. σελ. 153

 

Αναδημοσίευση από: http://oodegr.co

Leave a Reply

Your email address will not be published.