Αναγνωρίσατε την ύπαρξη του εσωτερικού κριτή σας; Γνωρίσατε ότι δεν είναι ένα πραγματικό μέρος του εαυτού σας; Είδατε ότι δεν είναι ούτε αναγκαίος ούτε χρήσιμος για την επιβίωση ή την επιτυχία σας; Τον εντοπίσατε και αντικρούσατε τα συγκεκριμένα μηνύματα της αποστολή σας; Αρχίστε να αγαπάτε και να αποδέχεστε τον εαυτό σας και αναγνωρίζοντας τα διάφορα επιτεύγματά σας με τα παραπάνω έξι βήματα, τότε, θα έχετε την εξάλειψη αυτής της τοξικής οντότητας για την ψυχή σας. Γιατί να μην πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας;

Επικοινωνήστε με την Marcia στο www.marciasirotamd.com

Πρωτοδημοσιεύθηκε στην hunffington post

Ακολουθήστε τον Marcia Sirota στο Twitter: www.twitter.com/@rcinstitute

Leave a Reply

Your email address will not be published.