ΑΓΙΟΤΗΤΑ PARAM SANT PARAM DAYAL

PANDIT FAQIR CHAND JI MAHARAJ

 

 

 

Επεξεργασία από :

Prema Nana Roy

Απόδοση στα Ελληνικά από :

 Οδυσσέα Θαλασσινό.

Ο Καναδός :

Κύριε, στο βιβλίο σας « A Word to Americans »  αναφέρετε ότι κάποιος πρέπει να έχει Πίστη. Περαιτέρω μας λέτε ότι η Πιστή είναι κάτι που μας δίνεται από την Χάρη του Θεού. Είναι  κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποκτήσει κανείς από μονός σου.

Έχω παρατηρήσει επίσης ότι στο Bhrigu Samhita έχει αναφερθεί το όνομα μου, και πολλά άλλα πράγματα για την ζωή μου. Στο βιβλίο αυτό αναφέρεται ότι κάποιος δεν έχει Ελεύθερη Βούληση, κάτι το οποίο ισχύει επίσης και για την πρακτική εφαρμογή του Sadhana ( πνευματική πειθαρχία και άσκηση ), την Πνευματική Άσκηση στην οποία αποδίδεται μεγάλη σημασία για τον Αναζητητή, και είναι απαραίτητη.

Για να μάθω το Sadhana ωστόσο χρειάζομαι έναν Πνευματικό Οδηγό. Δεν νομίζετε ότι ο ιδιαίτερος Πνευματικός Οδηγός ο οποίος προορίζεται να με καθοδηγήσει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Bhrigu Samhita θα πρέπει να είναι ήδη προκαθορισμένος και ότι αυτός θα πρέπει να έρχεται στον δικό μου χώρο, σε συγκεκριμένες ώρες ;

 

Η Αγιότητά Του :

Σύμφωνα με τις Αστρολογικές πραγματείες, όπως αυτές εμπεριέχονται στο Bhrigu Samhita το σωστό ή το λάθος, δεν είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχούμε.

Στην πραγματικότητα η Αστρολογία στο παρελθόν ήταν βασισμένη πάνω σε Επτά Πλανήτες όπως, ο Ήλιος, η Σελήνη, ο Ερμής, ο Άρης, ο Δίας, η Αφροδίτη και ο Κρόνος. Σαν αποτέλεσμα των περαιτέρω ερευνών οι σύγχρονοι Αστρονόμοι πρόσφατα έχουν συμπεριλάβει άλλους τρείς Πλανήτες, όπως είναι ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας καθώς και το Κεφάλι του Δράκου και την Ουρά του Δράκου ( ο Βόρειος και ο Νότιος Δεσμός ) όπου τώρα λαμβάνονται επιπλέον υπόψιν. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να έχει ληφθεί υπόψιν  η επίδραση αυτών στο παρελθόν. Επομένως κατά την γνώμη μου οι Αστρολογικές μελέτες του παρελθόντος όπως είναι και το Bhrigu Samhita ή οποιοδήποτε παρόμοιο βιβλίο δεν είναι ολοκληρωμένο, λόγω της επίδρασης των πλανητών που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και οι οποίοι ήταν άγνωστοι τους Αστρονόμους του παρελθόντος. Επόμενος δεν πρέπει να εξαρτόμαστε ολοκληρωτικά από την Αστρολογία, ειδάλλως το μυαλό και η καρδιά εκείνου που ακολουθεί τις προγνώσεις της Αστρολογίας θα κατασταλεί και θα υποταχθεί, μην αφήνοντας έτσι χώρο για ανεξάρτητη προσπάθεια και Ελεύθερη Βούληση.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.